Ngày 12/10/2022, tại Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, BIDV được vinh danh “Top 10 Thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng 2022”.

Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Ban TT&TH - đại diện BIDV nhận giải thưởng

BIDV hiện là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, sở hữu hệ sinh thái số đa dạng với một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật như: BIDV SmartBanking cho khách hàng cá nhân, Ommi BIDV iBank cho khách hàng tổ chức. BIDV đang đẩy mạnh cho vay và cho vay hiệu quả các dự án tái tạo năng lượng xanh, bảo vệ môi trường...

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2022 ghi nhận và vinh danh những thương hiệu doanh nghiệp uy tín, hoạt động hiệu quả, có nhiều thành tích ấn tượng; các thương hiệu thể hiện rõ tầm nhìn, sứ mệnh cũng như kế hoạch hành động trong việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, nhân văn và bao trùm...

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}