BIDV Lai Châu thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bên thế chấp là Ông Phan Trung Kiên - bà Lê Thị Hoàn

1. Tên tài sản

- Quyền sử dụng đất của Ông Phan Trung Kiên - bà Lê Thị Hoàn tại thửa đất có diện tích: 322,0 m2; Địa chỉ thửa đất: Tổ 1, Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là Tổ 4, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 756229 do UBND huyện Sa Pa cấp ngày 24/07/2013.

2. Chủ sở hữu tài sản: Ông Phan Trung Kiên và bà Lê Thị Hoàn

3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Trường Sơn

4. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian thu giữ: 9h30 phút ngày 18/08/2020

6. Địa điểm thu giữ: Tại vị trí tài sản

7. Thông tin liên hệ:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp

ĐT: 0917.678.688; Email: tuannv13@bidv.com.vn

- Ông Trần Tiến Thành

Chuyên viên Quản lý khách hàng

ĐT: 0949.877.775 Email: thanhtt43@bidv.com.vn

Trân trọng thông báo./,

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}