Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) thông báo thu giữ tài sản của khách hàng Hoàng Thị Chung, thông tin cụ thể như sau:

 1. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Hoàng Thị Chung và ông Trương Quang Bảo tại thửa đất số 102, TBĐ số 108, địa chỉ: thôn Tân Yên, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 4 thuộc GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BS 731240, số vào sổ cấp GCN: CH 06262 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 06/01/2016 cho hộ bà Hoàng Thị Chung.

2. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 08/10/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: thửa đất số 102, TBĐ số 108, địa chỉ: thôn Tân Yên, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

5. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV- Chi nhánh Phú Yên thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

6. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí            thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

7. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Phú Yên chỉ định.

8. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông: Đỗ Minh Đồng

Điện thoại: (0257) 3852668 / DĐ: 0902760886

Địa chỉ: 31 Lê Lợi, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}