BIDV Lai Châu thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay của ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thạnh

1. Tên tài sản:

- 01 Quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thạnh tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số, diện tích 105m2, địa chỉ thửa đất: Lô 11, khu dân cư số 3, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 590414 số vào sổ cấp GCN: CH00330 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 11/04/2012 cho bà Nguyễn Thị Thuỷ, đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Mạnh Thắng theo hồ sơ số TNH41A-230BC191C5

- 01 Quyền sử dụng đất của ông Đoàn Mạnh Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Thạnh tại thửa đất số 34, tờ bản đồ số 60, diện tích 105,0m2, địa chỉ thửa đất: Tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 634237 số vào sổ cấp GCN: CH01111 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 11/12/2015 cho bà Nguyễn Thị Hồng Thái, đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thạnh theo hồ sơ số TNH41A-25476C9FA7 ngày 12/01/2016

2. Chủ sở hữu tài sản: ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thạnh

3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thạnh

4. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc.

5. Thời gian dự kiến thu giữ: Bắt đầu từ 9h00 ngày 10/06/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ

6. Địa điểm thu giữ: Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

7. Thông tin liên hệ:

- Bà Nguyễn Mai Hương – Chức vụ: Giám đốc PGD Đoàn Kết – BIDV Lai Châu - ĐT: 0945.369.919; Email: huongnm2@bidv.com.vn

- Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Chức vụ: Chuyên viên QHKH - PGD Đoàn Kết – BIDV Lai Châu - ĐT: 0972.062.111 Email: hungnt20@bidv.com.vn

Trân trọng thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}