BIDV Nam Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

(V/v: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (BIDV Nam Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Thông tin tài sản
 • Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 583942; số vào sổ cấp GCN: CS 29815 do Sở tài nguyên môi trường TP Hà Nội cấp ngày 20/10/2016 của Ông Nguyễn Minh Chính và Bà Hà Thị Huyền
 • Mô tả tài sản: Chi tiết theo phụ lục đính kèm
 • Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Giá khởi điểm: 5.400.000.000 VND (bao gồm thuế GTGT)
 1. Thông tin người có tài sản và đơn vị được ủy quyền:
 • Người có tài sản: Ông Nguyễn Minh Chính và Bà Hà Thị Huyền
 • Người được ủy quyền: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội (BIDV Nam Hà Nội). Địa chỉ: 1281, Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 1. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của BIDV (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Nam Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

 1. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1

 •   Địa chỉ: 1281 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
 •   Đầu mối liên hệ

+ Ông Nguyễn Việt Cường – TP KHDN1, ĐT: 0983.038.749; email: cuongnv1@bidv.com.vn

+ Ông Đinh Duy Long – PTP KHDN1, ĐT: 0906.116.336 email: longdd1@bidv.com.vn

 1. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tổ chức tham gia đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

 •   Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản
 •   Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm
 •   Có tối thiểu 03 đấu giá viên
 •   Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.
 •   Các tiêu chí khác theo yêu cẩu của Chi nhánh.
 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 •   Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 •   Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
 •   Thư chào giá, các cam kết khác của Tổ chức đấu giá (nếu có).
 •   Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

Lưu ý:

 • Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo qui định của pháp luật.

 BIDV Nam Hà Nội sẽ thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Nam Hà Nội không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}