Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (BIDV Phú Tài) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo lựa chọn số 1197/KH3-BIDV.PT ngày 23/05/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh VNA

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: BIDV Phú Tài không thực hiện chấp điểm vì chỉ có hồ sơ của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA hợp lệ.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương. Lý do từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ: Công ty nộp hồ sơ trực tiếp vào ngày 31/05/2024, đã quá thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn).

- Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha. Lý do từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ: BIDV Phú Tài nhận được hồ sơ qua đường bưu điện vào ngày 03/06/2024, đã quá thời hạn nhận hồ sơ qua đường bưu điện (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phú Tài phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

Trân trọng!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}