Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau

1. Thông tin tài sản

- Tên tài sản: 51 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Giá khởi điểm: 128.972 triệu đồng (bằng chữ: một trăm hai mươi tám tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (09 ngày theo dấu bưu điện) kể từ ngày BIDV đăng thông báo công khai trên: (i) Website BIDV – Chuyên mục phát mãi tài sản (http://bidv.com.vn) và (ii) http://dgts.moj.gov.vn/ của bộ tư pháp.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm XLN khu vực ĐBSCL.

- Địa chỉ: Tầng 3 số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Dương Minh Tự (SĐT: 0907.14.5775).

4. Tiêu chí lựa chọn    

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý

- Dự kiến sẽ thực hiện đấu giá nhiều lần cho đến khi đấu giá thành công toàn bộ 51 tài sản theo phụ lục đính kèm.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}