Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1.Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 72,0 m2 đất tại địa chỉ thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 449333,Số vào sổ cấp GCN: 3777.QĐUBND.2014/CH.00204.2014, do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 30/12/2014 đứng tên ông Đỗ Phương Thuyết.

 - Mô tả tài sản:            

+ Thửa đất số: 45(1)Tờ bản đồ số: 12

+ Địa chỉ: Thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội;

+ Diện tích: 72,0 m2 (bằng chữ: Bảy mươi hai phẩy không mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 72,0m2 ;chung: Không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng QSD đất theo hợp đồng số 2342/2014/HĐCN do VPCC Hà Anh lập ngày 21/11/2014

- Địa chỉ tài sản: Thôn Hà Lâm 2, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

- Tài sản gắn liền trên đất: Công trình xây dựng trên đất là nhà cấp 4 diện tích khoảng 60m2, lợp ngói đã cũ nát.

- Gía khởi điểm: 1.800.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô, Phòng QLKH, Địa chỉ: 469 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Trần Anh Quang (Email: quangta@bidv.com.vn; SĐT: 0904215532).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}