Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1 Tài sản 1:

- Tên tài sản: Tàu AN VIỆT 56

- Mô tả tài sản: Tàu AN VIỆT 56 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu số NĐ-95456-TS do Chi cục thủy sản Nam Định cấp ngày 21/1/2017 cấp cho chủ tầu Nguyễn Văn Kiều. Tàu được đóng mới năm 2017, kích thước vỏ tàu Lmax – Bmax - D(m): 29.5m x 7,4m x 3,1m, 01 máy chính nhãn hiệu MITSUBISHI với tổng công suất 1.032HP và các ngư lưới cụ kèm theo.

- Giá khởi điểm: 1.981.500.000 đồng

(bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng)

1.2 Tài sản 2 :

- Tên tài sản: Tàu HỒNG ANH 579

- Mô tả tài sản: HỒNG ANH 579 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu số NĐ-95579-TS do Chi cục thủy sản Nam Định cấp ngày 28/10/2016 cấp cho chủ tầu Lại Văn Đạo. Tàu được đóng mới năm 2016, kích thước vỏ tàu Lmax – Bmax - D(m): 28,0m x 7,4m x 3,1m, 02 máy chính nhãn hiệu Yanmar với tổng công suất 1.055HP và các ngư lưới cụ kèm theo.

- Giá khởi điểm: 1.983.000.000 đồng

(bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi ba triệu đồng)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện BIDV Thành Nam phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, Số 80 Đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Lộc Vượng, Nam Định.

- Đầu mối liên hệ: ông Lê Huy Hùng

 (email: hunglh1@bidv.com.vn; sđt: 0971919992).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Nam sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Nam không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}