Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (BIDV Sài Gòn) thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản nhằm xử lý tài sản đảm bảo thu hồi khoản nợ khách hàng Huỳnh Ngọc Phương, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

 - Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 513, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

 - Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 583592, số vào sổ cấp GCN: CS19057 do Sở TN&MT TP.HCM cấp ngày 30/07/2019

- Chủ sở hữu/ sử dụng: Huỳnh Ngọc Phương.

- Tình trang tài sản: Tài sản đang để trống, chưa xây dựng công trình nào trên đất, không có tranh chấp, đã công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Mô tả Tài sản:

* Đất ở:

- Thửa đất số: 513;        Tờ bản đồ số: 23;

- Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Diện tích: 582,7 m2, (bằng chữ: Năm trăm tám mươi hai phẩy bảy mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở 557,9 m2; Đất trồng cây hàng năm khác 24,8 m2;

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: đến ngày 02/04/2030

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 557,9m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 24,8m2

* Nhà ở: -/-

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, Phòng Giao dịch Cao Thắng

- Địa chỉ liên hệ: 181B đường Ba Tháng Hai, P.11, Q.10, TP.HCM

- Đầu mối liên hệ: Ông DƯƠNG THÀNH CÔNG (email: Congdt@bidv.com.vn; sđt: 0399979899).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệp và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo mục 4 thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}