Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP HCM) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản và tổ chức đấu giá:

- Người có tài sản: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BIDV QUẬN 3 TP HCM)

- Địa chỉ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đấu giá: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

- Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

2. Tài sản đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:

*Tài sản đấu giá: Tài sản bán nguyên lô không tách rời gồm:

- Tài sản 01: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 707, tờ bản đồ số 37 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài sản 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 747, tờ bản đồ số 37 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Mô tả tài sản:

Tài sản 01: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BB 087161, số vào sổ cấp GCN: CH00108 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 21/04/2010, cập nhật chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Xuân Lan ngày 17/06/2020:

+ Thửa đất số: 707  , tờ bản đồ số: 37

+ Địa chỉ: thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 80,1 m2 (Bằng chữ: Tám mươi phẩy một mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng 80,1 m2, chung không

+ Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác

+ Thời hạn sử dụng: Đến năm 2065

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tài sản 02: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CA 131144, số vào sổ cấp GCN: CH02816 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 19/05/2015, cập nhật chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Xuân Lan ngày 15/06/2020:

+ Thửa đất số: 747  , tờ bản đồ số: 37

+ Địa chỉ: thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 2080,1 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm tám mươi phẩy một mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 1741,8 m2, đất trồng cây lâu năm 338,7 m2

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến năm 2065

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất : 858m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 1222,1 m2.

Lưu ý:

- Diện tích thửa đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về vấn đề này.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với BIDV Quận 3 và/hoặc BIDV Quận 3 đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. BIDV Quận 3, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

3. Nơi có tài sản tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Nơi có tài sản đấu giá: thửa đất số 707, 747 tờ bản đồ số 37 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BB 087161, số vào sổ cấp GCN: CH00108 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 21/04/2010, cập nhật chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Xuân Lan ngày 17/06/2020.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CA 131144, số vào sổ cấp GCN: CH02816 do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 19/05/2015, cập nhật chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Xuân Lan ngày 15/06/2020.

4. Giá khởi điểm: 29.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các loại thuế, chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Bước giá: Tối thiểu 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/lần trả giá.

6. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước (10%): 2.985.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2023.

- Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 707, 747 tờ bản đồ số 37 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2023.

 - Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 09/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2023.

- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Quận 3 TP. Hồ Chí Minh (Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

- Nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

 - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/10/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá đề nghị liên hệ:

*Trụ sở: Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp

- 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại: 028.38453169 - 38453249      Fax: 028.38453363.

*Đơn vị có tài sản bán đấu giá: BIDV Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Tổ Xử Lý Nợ (lầu 1), Điện thoại: 0283.73039139.

- Người liên hệ: Tô Văn Quày Linh  – ĐT: 0931.198.898

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}