Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản thế chấp

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: BT9, Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại Tây Hà Nội, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 988317; Số vào sổ cấp GCN: CS 17024 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 22/3/2021 cho ông Phạm Đỗ Đức Linh, cụ thể như sau:

* Đất

- Diện tích: 230,5 m2 (bằng chữ: Hai trăm ba mươi phẩy năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Nhà:

- Loại nhà ở: Nhà biệt thự

- Diện tích xây dựng: 118,0 m2

- Diện tích sàn: 354,0 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Thời hạn sở hữu: Lâu dài

- Địa chỉ tài sản: BT9, Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại Tây Hà Nội, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 28,004,000,000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, không trăm linh bốn triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Phòng KHDN1, BIDV – Chi nhánh Đông Đô.

- Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

- Đầu mối liên hệ:

+ Bà Cao Thị Dũng (Mail: dungct2@bidv.com.vn; ĐT: 0988.722.811)

+ Bà Đỗ Thị Phương Nhung (Mail:nhungdtp@bidv.com.vn; ĐT: 0399.286.568)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác phù hợp với quy định của BIDV

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}