Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Tây Nam Bộ phát sinh tại BIDV - Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn.

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

STT

Tài sản bảo đảm khoản nợ

1

Nhà đất tại số 118/19 Khu phố 4, phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM thuộc thửa 8 (cũ 343-41), tờ bản đồ 37 (cũ 3D), diện tích 172,4 m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN&TS gắn liền với đất số CL 064987, vào sổ cấp GCN: CH10569 do UBND TP. HCM cấp ngày 11/6/2018.

2

Nhà đất tại thửa 529, tờ bản đồ 37, diện tích 161,9 m2 tại phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN&TS gắn liền với đất số CI 263999, vào sổ cấp GCN: CH10476 do UBND TP. HCM cấp ngày 14/12/2017.

 

- Giá khởi điểm: 100% giá trị khoản nợ tại thời điểm ký Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá khoản nợ. Tạm tính đến hết ngày 20/11/2023 là 24.007.836.521 đồng (trong đó, dư nợ gốc: 14.839.385.591 đồng, dư nợ lãi: 9.168.450.930 đồng) (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm lẻ bảy triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, năm trăm hai mươi mốt đồng); Giá bán nợ không bao gồm thuế, phí (nếu có) và chi phí tạm ứng án phí mà BIDV nộp.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 07, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Bà Lương Thị Vân Anh (Điện thoại: 0978.144.104).

4. Tiêu chí lựa chọn:

 1.  

TIÊU CHÍ

 1.  

Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (có hình ảnh đính kèm để chứng minh)

 1.  

Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 1.  

Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

 1.  

Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

 1.  

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 1.  

Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm

 1.  

Có tối thiểu 03 đấu giá viên

 1.  

Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

-  Tổ chức đấu giá cam kết về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại BIDV và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ của BIDV.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}