1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thủy sản Sao Đại Dương (Chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên Sao Đại Dương) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ, tạm tính đến ngày 05/01/2024 là 67.773.639.419 đồng, cụ thể:

+ Dư nợ gốc: 42.335.479.512 đồng

+ Dư lãi: 19.986.134.139 đồng

+ Dư lãi phạt: 5.452.025.768 đồng

Lưu ý: Khoản Nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, Hồ Sơ Khoản Nợ, tình trạng tranh chấp, chất lượng Khoản Nợ,… và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến Khoản Nợ tại thời điểm được đưa ra đấu giá.

*Thông tin Khoản Nợ:

a) Tên bên nợ: Công ty TNHH Thủy sản Sao Đại Dương (Sau đây được gọi là “Bên Nợ”).

b) Địa chỉ: Thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

c) Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thế Hùng – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Mã số doanh nghiệp: 5700930112 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/03/2020. (Chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên Sao Đại Dương).

g) Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản Nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau:

STT

Số, ngày HĐBĐ

Tài sản bảo đảm

1

Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2017/4614263/HĐTC ngày 17/11/2017 giữa bên thế chấp là Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm và danh mục tài sản thế chấp kèm theo.

Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 01/2018/4614263/HĐBD ngày 17/01/2018 giữa bên nhận thế chấp là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm và Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương. Hợp đồng được công chứng cùng ngày

Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án “Vùng nuôi tôm Công nghiệp bằng công nghệ sinh học” tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng cho dự án (nếu có) và toàn bộ các tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị có liên quan,... được xây dựng, lắp đặt tại lô đất trên.

2

Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba ngày 12/01/2017 giữa bên thế chấp là bà Trần Thị Minh Phượng và ông Trần Quốc Tuấn, cùng bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm. Hợp đồng được công chứng cùng ngày tại Văn phòng công chứng Hà Thành, số công chứng: 45, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

01 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, diện tích 122,9m2, địa chỉ: Căn hộ 10 – Nhà A1 – TTQĐ Viện Vệ Sinh PD – phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 886804, số vào sổ cấp GCN: CH01121/HĐ:08/462 do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 09/04/2012.

3

Hợp đồng thế chấp bằng tài sản để đảm bảo nghĩa vụ cho người khác ngày 17/04/2019 giữa bên thế chấp là ông Cao Danh Tú và vợ là bà Đặng Thị Nhàn, bên nhận thế chấp là ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm. Hợp đồng được công chứng cùng ngày tại văn phòng công chứng Hà Thành, số công chứng: 445, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Căn hộ chung cư số 8, diện tích 28,4m2, địa chỉ tại Nhà I12-Tập thể Thành Công 2, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ 749956, số vào sổ cấp GCN: CS-ĐĐ02500 dó Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 20/09/2016.

 (Danh mục chi tiết Hồ Sơ Khoản Nợ tại Phụ lục kèm theo thông báo này. Khi thực hiện bàn giao Hồ Sơ Khoản Nợ cho người mua tài sản đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ bàn giao theo “hình thức tài liệu” nêu cụ thể tại Phụ lục).

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Lô đất N05, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.7303.6056 hoặc Mr. Thắng: 0987.064.689.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 61.166.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

* Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương ứng với 6.116.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm mười sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).

* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

* Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 05/04/2024 đến 17 giờ 00 phút  ngày 23/04/2024 bằng hình thức đăng ký trực tiếp tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp trong giờ hành chính các ngày: 23,24,25/04/2024 vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Theo quy định tại Quy chế đấu giá tài sản ban hành kèm theo).

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 25/04/2024.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

8. Thời gian và địa điểm xem Hồ Sơ Khoản Nợ: Trong giờ hành chính các ngày 22,23/04/2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hoặc tại Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Lô đất N05, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Lưu ý: Khách hàng đến tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá cần mang theo Căn cước công dân bản gốc và 01 bản sao Căn cước công dân chứng thực.

Giờ hành chính: Sáng: 08 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng – Điện thoại: 0987.064.689.

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)./.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}