Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

            - Tên tài sản định giá: Khoản nợ của khách hàng đang vay vốn tại BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

            - Tài sản đảm bảo của khoản nợ: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền đất.

            - Tên công trình: Chợ Gò Đen.

            - Quyền sử dụng đất:

                        + Đất: 7.832 m2, Mục đích sử dụng: Đất chợ;

                        + Hình thức sử dụng riêng; Thời hạn lâu dài.

            - Nhà ở: Chưa chứng nhận.

            - Công trình xây dựng khác: Chợ Gò Đen.

                        + Diện tích xây dụng nhà lồng chính: 1.339,64 m2; nhà lồng phụ: 1.236,8m2.

                        + Diện tích sàn: Nhà lồng chính: 1.532,48 m2, nhà lồng phụ: 1.236,8 m2.

            - Địa chỉ tài sản: Thửa 3268, tờ bản đồ số 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

            - Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

            - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

            - Thông tin liên lạc: Bộ phận Xử lý nợ - BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

            - Địa chỉ: Lầu 2 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

            - Điện thoại: 0283.73039139.

4. Tiêu chí lựa chọn:

            - Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

            - Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            - Trụ sở ĐKKD chính của doanh nghiệp thẩm định giá ở các địa bàn TP.HCM và Hà Nội, có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá, thời gian hoạt động trên 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

            - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

            - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

            - Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

            - Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

            - BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn./.

            Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}