Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Hòa (BIDV Kỳ Hòa) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

1.1 Thông tin khách hàng:

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Khôi.

- Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh: 228B Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

1.2 Thông tin dư nợ đến ngày 29/11/2023:

- Nợ gốc là: 174.109.080.000 VND

- Nợ lãi, nợ lãi quá hạn là: 12.277.575.952 VND và lãi phạt chậm trả phát sinh.

1.3 Thông tin tài sản:

Tên tài sản

Chi tiết

Địa chỉ

Bất động sản

- Thửa đất số: 63, Tờ bản đồ số 22

- Diện tích: 8139 m2 (Bằng chữ: Tám nghìn một trăm ba mươi chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 22/10/2059

Khu B vệt biệt thự Xuân Thiều – Nam Ô, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Kỳ Hòa phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Hòa

- Địa chỉ: 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

- Đầu mối liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Vi (Email: Vidtc@bidv.com.vn; SĐT: 0986404143).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như Giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá,…)

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Kỳ Hòa sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Kỳ Hòa không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}