Ngày 10/01/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ) tiến hành ký kết Biên bản Ghi nhớ về Quan hệ Hợp tác nhằm ghi nhận và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo BIDV và ngân hàng DZ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác

BIDV và DZ sẽ nỗ lực để hỗ trợ khách hàng của hai bên tìm hiểu và nắm bắt các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Đức. Đồng thời, BIDV và DZ sẽ hợp tác trong các sản phẩm, dịch vụ như tài trợ vốn ngắn hạn, kinh doanh vốn và tiền tệ, tài trợ dự án, nhất là các dự án xanh. Hai bên cũng sẽ tăng cường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong mọi mặt hoạt động.

Đại diện ký kết của ngân hàng DZ, Bà Souâd Benkredda – Phó Tổng Giám đốc khẳng định:

Biên bản Ghi nhớ giữa BIDV và DZ là sự kết tinh các ý tưởng hợp tác đã trao đổi và sẽ giúp đẩy mạnh luồng giao dịch giữa hai bên trong thời gian tới.

Ông Trần Long – Phó Tổng Giám đốc BIDV đề nghị:

Hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong Biên bản Ghi nhớ thành chương trình hành động để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

Lãnh đạo BIDV và Ngân hàng DZ chụp ảnh lưu niệm

Về Ngân hàng DZ:

DZ là ngân hàng thương mại lớn thứ 2 tại Đức và là ngân hàng Trung ương của hơn 700 ngân hàng hợp tác, các ngân hàng này đồng thời là cổ đông của DZ. Tại châu Á, DZ hiện có 02 chi nhánh và 03 Văn phòng đại diện.

Về BIDV:

BIDV là ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam về tổng tài sản. BIDV hiện có 189 chi nhánh tại Việt Nam và có hiện diện tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}