“Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của BIDV tại thị trường trong nước như sau:

STT

Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày thực hiện quyền mua lại Kỳ hạn (năm) Giá trị (VND)
1 BIDLH2338023 13/12/2023 13/12/2033 15 100.000.000.000

Chi tiết thông tin kết quả phát hành như tệp đính kèm

Tin tức khác

Bản Tin BIDV - 18/03/2024

Số 317 (Tháng 3/2024)

Bản Tin BIDV - 31/01/2024

Số 316 (Xuân Giáp Thìn 2024)

Bản Tin BIDV - 29/12/2023

Số 315 (Tháng 12/2023)

Bản Tin BIDV - 01/12/2023

Số 314 (Tháng 11/2023)

Bản Tin BIDV - 31/10/2023

Số 313 (Tháng 10/2023)
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}