Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Mã trái phiếu mua lại

Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại (VND)

Ngày thực hiện quyền mua lại (*)

BIDL2128002C

1.052.429.800.000

25/01/2024

(*) Ngày thanh toán thực tế là ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày làm việc, hoặc ngày làm việc liền sau ngày thực hiện quyền mua lại nếu ngày thực hiện quyền mua lại là ngày nghỉ.

- Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tin tức khác

Bản Tin BIDV - 18/03/2024

Số 317 (Tháng 3/2024)

Bản Tin BIDV - 31/01/2024

Số 316 (Xuân Giáp Thìn 2024)

Bản Tin BIDV - 29/12/2023

Số 315 (Tháng 12/2023)

Bản Tin BIDV - 01/12/2023

Số 314 (Tháng 11/2023)

Bản Tin BIDV - 31/10/2023

Số 313 (Tháng 10/2023)
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}