Kính gửi Quý khách hàng, Từ ngày 10/11/2023, khách hàng đăng ký mới tài khoản thanh toán, xác thực bằng eKYC trên ứng dụng BIDV SmartBanking cần sử dụng giấy tờ tùy thân bằng căn cước công dân có gắn chip.

Để  tăng cường phòng chống rủi ro, gian lận trong lĩnh vực thanh toán và hướng tới xây dựng xã hội số an toàn, bền vững, Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương quán triệt các Ngân hàng thương mại về việc ưu tiên áp dụng mở Tài khoản thanh toán/Thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử đối với khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân là Căn cước công dân có gắn chip.

Theo đó, BIDV kính thông báo tới Quý Khách hàng cụ thể như sau: Từ ngày 10/11/2023, khách hàng đăng ký mới tài khoản thanh toán, xác thực bằng eKYC trên ứng dụng BIDV SmartBanking cần sử dụng giấy tờ tùy thân bằng căn cước công dân có gắn chip.

BIDV vẫn luôn phục vụ Quý Khách hàng có nhu cầu đăng ký mở tài khoản bằng các giấy tờ tùy thân khác CCCD gắn chip, tại hơn 1.100 điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc (Tìm kiếm điểm giao dịch BIDV gần nhất).

BIDV trân trọng thông báo và cảm ơn Quý khách hàng!

 

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}