1. Thời gian khuyến mại: 06/02/2024 đến 06/08/2024

2. Thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và tín dụng quốc tế BIDV (trừ thẻ thu phí viên và thẻ doanh nghiệp).

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng mã ưu đãi cho chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán dịch vụ Xanh SM.

4. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng sử dụng thẻ quốc tế BIDV thanh toán trên app Xanh SM đặt dịch vụ Xanh SM Taxi, Xanh SM Luxury hoặc Xanh SM Bike

5. Cơ cấu giải thưởng:

Đối với khách hàng là chủ thẻ quốc tế BIDV

TT Nội dung SL code tối đa/ngày Tổng SL code tối đa Thời gian áp dụng
1 Ưu đãi 50%, tối đa 50.000 VND cho dịch vụ Xanh SM Taxi và Xanh SM luxury. Áp dụng tất cả các ngày trong thời gian khuyến mại 90 8,000 6/2/2024-6/8/2024
2 Ưu đãi 50%, tối đa 30.000 VND cho khách hàng sử dụng dịch vụ Xanh SM Bike. Áp dụng tất cả các ngày trong thời gian khuyến mại 90 8,000 6/2/2024-6/8/2024
3

- Giảm 15% cho Xanh Luxury và Xanh Taxi

- Giảm 8% cho dịch vụ Xanh Express
  10,000 15/2/2024-6/8/2024

Đối với khách hàng BIDV tải ứng dụng Xanh SM lần đầu, đăng ký user và liên kết thẻ BIDV để thanh toán

Gói quà tặng new user gồm:

- Ưu đãi 50% (tối đa 50.000 VNĐ) x 01 mã cho cuốc xe Xanh SM Taxi hoặc Xanh SM Luxury hoặc Xanh SM Bike đầu tiên và nhập mã BIDVNEW

- Xanh SM Taxi/Luxury: Giảm 50% (tối đa 50k) x2 cuốc/KH mới trong 7 ngày

- Bike: Giảm 40% (tối đa 50.000 VNĐ) x5 cuốc/KH mới trong 7 ngày

Số lượng mã ưu đãi: 20,000 mã

Thời gian áp dụng: 15/2/2024-6/8/2024

 

Thể lệ chi tiết đính kèm

the tin dung quoc te; the ghi no quoc te
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}