1. Thời gian khuyến mại: 10/09/2023 – 10/01/2024

2. Thẻ áp dụng: Tất cả thẻ ghi nợ quốc tế và tín dụng quốc tế BIDV (trừ thẻ thu phí viên và thẻ doanh nghiệp).

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng mã ưu đãi cho chủ thẻ quốc tế BIDV khi thanh toán dịch vụ Xanh SM.

4. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng sử dụng thẻ quốc tế BIDV thanh toán trên app Xanh SM đặt dịch vụ Greencar, Greencar Luxury hoặc Greenbike.

5. Cơ cấu giải thưởng:

TT Chương trình Quy định SL code tối đa/ngày Tổng SL code tối đa Tổng ngân sách (VND)
1 Ưu đãi 50%, tối đa 50.000 VND cho dịch vụ Greencar và Greencar luxury Áp dụng cho chuyến xe đầu tiên, mỗi khách hàng sử dụng 1 lần 50 6.100 305.000.000
2 Ưu đãi 50%, tối đa 30.000 VND cho khách hàng sử dụng dịch vụ Greenbike Áp dụng cho chuyến xe đầu tiên, mỗi khách hàng sử dụng 1 lần 100 12.200 366.000.000
3 Tặng mã 30.000 VND áp dụng cho chuyến xe Greencar/Greencar Luxury tối thiểu 80.000 VND Áp dụng vào Thứ 3 và Thứ 7 hàng tuần 50 1.700 51.000.000
4 Tặng mã 15.000 VND áp dụng cho chuyến xe Greenbike tối thiểu 40.000 VND Áp dụng vào Thứ 3 và Thứ 7 hàng tuần 100 3.400 51.000.000

Thể lệ chi tiết đính kèm

the tin dung quoc te; the ghi no quoc te

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  50%

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}