Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2020

Nội dung ưu đãi: Giảm 100% phí ra sân cho chủ thẻ BIDV Visa Infinite và 50% cho chủ thẻ BIDV Visa Platinum tại 11 Sân Golf được lựa chọn và quản lý Visa Golf Program cho Visa.

Thời gian ưu đãi:
- Chương trình có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2020
- Chỉ có giá trị vào các ngày trong tuần (không áp dụng cho cuối tuần và ngày lễ)
- Có giá trị cho cả thẻ BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum chính và phụ

Đặt lịch Golf:
Trừ khi nhà cung cấp được thông báo bằng cách khác bởi Visa:
- Tổng giới hạn 550 lần đặt lịch chơi Golf với giảm giá 100% phí ra sân
- 2.880 lần đặt lịch Golf với giảm giá 50% trong thời gian hiệu lực chương trình
Việc sử dụng sẽ được giới hạn tại 518 lần đặt lịch chơi Golf/ tháng cho tất cả các loại thẻ.

Điều kiện
- Tất cả người chơi đặt lịch chơi theo chương trình phải là chủ thẻ  BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum. Người chơi đi kèm mà không phải chủ thẻ BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum sẽ không được hưởng ưu đãi
-  Trong trường hợp chủ thẻ đã đặt lịch chơi vượt quá mức quy định nêu trên, chủ thẻ sẽ được đặt lịch chơi với mức giá ưu đãi cho thành viên của câu lạc bộ.

Yêu cầu về thời gian đặt giữ chỗ:   Việc đặt chỗ được thực hiện 2 ngày trước ngày đầu tiên của tháng và 2 ngày trước ngày 15 hàng tháng

Các bước giao dịch đặt chỗ:
- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương Trình Visa Vietnam Golf, quản lý bởi công ty Aspire Lifestyles. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân golf.
-  Các gôn thủ muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ (đã đặt giờ chơi gôn qua chương trình) nhưng chưa phải là chủ thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite được yêu cầu đặt chỗ trực tiếp với sân gôn và thanh toán phí chơi gôn theo biểu phí được áp dụng trực tiếp tại sân.
-  Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng trống của sân.
-  Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân gôn.
-  Chương trình Visa Vietnam Golf sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân.
-  Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi gôn cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước.

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt chỗ, vui lòng liên hệ trực tiếp Aspire Lifestyle thông qua chương trình Visa Vietnam Golf. Số tổng đài: 028 3824 0578 hoặc email đến inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com

Đối tượng áp dụng:

Chủ thẻ BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Platinum.

 Phạm vi áp dụng: Các sân golf tham gia chương trình

Tại Miền Nam:
1. Vietnam Golf & Country Club, District 9, Ho Chi Minh City.
2. Long Thanh Golf Resort, Dong Nai
3. Bo Chang Dong Nai Golf Club
4. Taekwang Jeongsan Country Golf Club

Tại Miền Trung:
1. FLC Quy Nhon Golf Links
2. KN Golf Links Cam Ranh
3. Vinpearl Golf Nam Hoi AnFLC Quy Nhon Golf Link

Tại Miền Bắc:
1. King’s Island Golf Club, Son Tay, Hanoi.
2. FLC Samson Golf Links
3. Chi Linh Star Golf Club
4. Vinpearl Golf Hai Phong

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}