1. Thời gian ưu đãi

 • Thời gian tích điểm: trong năm 2024.
 • Thời gian đổi điểm: đổi trên hệ thống Membership Rewards đến hết 31/03/2025 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước

2. Đối tượng ưu đãi: Chủ thẻ quốc tế BIDV, bao gồm:

 • Thẻ định danh KH cá nhân cao cấp: BIDV Private Banking, BIDV Premier
 • Thẻ cho KH cá nhân thông thường: Thẻ TDQT: Visa Infinite, JCB Ultimate, Visa Platinum Cashback Online, Visa Platinum Cashback 360, Mastercard Platinum Inspire. Thẻ GNQT: Mastercard Platinum Discovery

3. Cơ chế ưu đãi

 • Đối với các thẻ cá nhân (trừ chương trình 2 của thẻ BIDV Premier): Chủ thẻ tích lũy điểm thưởng B-point qua các giao dịch chi tiêu thẻ hợp lệ và thực hiện đổi quà trên hệ thống Membership Rewards trên BIDV SmartBanking phiên bản ứng dụng di động hoặc phiên bản web https://smartbanking.bidv.com.vn
 • Đối với chương trình 2 của thẻ BIDV Premier: KH tích điểm và thực hiện đăng ký sử dụng lượt Golf thông qua tổng đài 1800969659

4. Quy tắc tích điểm & đổi điểm

 • Mỗi sản phẩm được tích điểm trên hệ thống Membership Rewards vào 1 trong 3 khay điểm: Điểm hoàn tiền, điểm đổi quà, điểm đổi dặm; cụ thể như sau:
 • ĐIỂM HOÀN TIỀN: Thẻ TDQT JCB Ultimate, Visa Platinum Cashback Online, Visa Platinum Cashback 360
 • ĐIỂM ĐỔI QUÀ: Thẻ GNQT Mastercard Platinum Discovery
 • ĐIỂM ĐỔI DẶM: Thẻ TDQT BIDV Private Banking, BIDV Premier (đối với chương trình 1), Visa Infinite, BIDV Mastercard Platinum Inspire
Loại thẻ Loại điểm thưởng Cơ chế tích điểm cao nhất/tháng Số điểm tối đa/tháng Loại quà tặng quy đổi
TDQT Visa Infinite/ Private Banking (KHCC) Điểm đổi dặm Hoàn tương đương 6% tại lĩnh vực golf (MCC 7992), spa (MCC 7298) và nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại nước ngoài (MCC 7011) Không giới hạn

- Dặm thưởng Vietnam Airlines

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

TDQT Premier (KHCC) Điểm đổi dặm/lượt chơi Golf

- Hoàn tương đương 2% tại lĩnh vực golf (MCC 7992), spa (MCC 7298) và nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại nước ngoài (MCC 7011)

- Tặng lượt ưu đãi giảm giá chơi Golf trị giá 2 triệu đồng cho 200 chủ thẻ đăng ký sớm nhất/quý đạt điều kiện chi tiêu thẻ từ 100.000.000 VND/quý

Không giới hạn

- Dặm thưởng Vietnam Airlines

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

TDQT JCB Ultimate Điểm hoàn tiền Hoàn tới 20% giao dịch tại lĩnh vực nhà hàng (MCC 5812) Tối đa 800.000 điểm

- Hoàn tiền vào thẻ

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

TDQT Mastercard Platinum/Mastercard Inspire Điểm đổi dặm Hoàn 1.5% tại cửa hàng miễn thuế (MCC 5309) và airlines (MCC 4511) Tối đa 4.000.000 điểm

- Dặm thưởng Vietnam Airlines

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

TDQT Visa Platinum Cashback Online Điểm hoàn tiền Hoàn tới 6% tại lĩnh vực mua sắm trực tuyến Tối đa 600.000 điểm

- Hoàn tiền vào thẻ

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

TDQT Visa Platinum Cashback Siêu thị/360, Visa Premier Điểm hoàn tiền Hoàn tới 10% tại lĩnh vực siêu thị (MCC 5411) và các lĩnh vực y tế sức khỏe, giáo dục Tối đa 600.000 điểm

- Hoàn tiền vào thẻ

- Đổi quà tặng trên Membership Reward

GNQT Mastercard Platinum/Mastercard Discovery Điểm đổi quà Hoàn 2% giao dịch bằng đồng ngoại tệ Tối đa 200.000 điểm Đổi quà tặng trên Membership Reward

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}