Thời gian ưu đãi: Tất cả các ngày từ 01/08/2020 đến 31/12/2020.

Nội dung ưu đãi: Hoàn tiền 10% (tối đa 1.000.000 đồng cho mỗi chủ thẻ hạng Bạch kim trở lên, tối đa 500.000 đồng cho mỗi chủ thẻ hạng khác) cho  khách hàng có giao dịch thanh toán mua bảo hiểm online hợp lệ (*) tại website: www.baohiemtructuyen.com.vn đối với các sản phẩm theo từng thời kỳ như sau:

STT Tên chương trình Sản phẩm áp dụng Thời gian Khuyến mại
1 Ưu đãi bảo hiểm du lịch BIC trực tuyến Bảo hiểm du lịch Từ ngày 01/8-25/9/2020
2 Ưu đãi bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC trực tuyến Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân Các ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng (Từ tháng 8 đến tháng 12/2020)
3 Ưu đãi mua bảo hiểm BIC  trực tuyến Tất cả các sản phẩm trên website trực tuyến BIC Từ ngày 13/10 – 20/10/2020
4 Ưu đãi mua bảo hiểm BIC  trực tuyến nhân dịp sinh nhật BIC 15 tuổi Tất cả các sản phẩm trên website trực tuyến BIC 15/12 – 31/12/2020

Đối tượng áp dụng:

 • Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim trở lên: BIDV Visa Infinite, thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cash Back, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum.
 • Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ ghi nợ BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.

Phạm vi áp dụng: Trên website: www.baohiemtructuyen.com.vn

 Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}