- Thời gian khuyến mại: Từ 28/10/2020 đến hết ngày 12/02/2021

- Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ Visa Infinite, thẻ Thu phí viên và thẻ doanh nghiệp và thẻ ghi nợ quốc tế hạng Platinum, cụ thể:

 • + Thẻ Tín dụng quốc tế: Visa Platinum, Visa Platinum Cashback, Visa Premier, Mastercard Platinum, Vietravel Platinum, Visa Precious, Visa Smile, Visa Flexi, Vietravel Standard
 • + Thẻ ghi nợ quốc tế: Mastercard Platinum

- Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV nêu tại mục 2.

- Cơ chế khuyến mại: Khách hàng phát hành thẻ mới và chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành (tính cả ngày phát hành thẻ) sẽ được tặng tiền nếu mức chi tiêu đạt:

Thẻ Ưu đãi Điều kiện về tổng chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Thẻ TDQT hạng Platinum Tặng 1,5 triệu đồng Tối thiểu 3 triệu đồng
Thẻ TDQT hạng Gold Tặng 700.000 đồng Tối thiểu 2 triệu đồng
Thẻ TDQT hạng Classic Tặng 350.000 đồng Tối thiểu 1 triệu đồng
Thẻ GNQT hạng Platinum Tặng 300.000 đồng Tối thiểu 1 triệu đồng

(Chương trình không áp dụng với các thẻ miễn phí thường niên)

Chi tiết tham khảo thể lệ đính kèm.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}