Thẻ hợp lệ: Thẻ tín dụng, trả trước BIDV Visa

Khách hàng hợp lệ: Chủ thẻ của Thẻ hợp lệ, đồng thời là người sử dụng dịch vụ Gojek

Sản phẩm khuyến mại: Dịch vụ GoFood trên ứng dụng di động Gojek

Nội dung khuyến mại: Giảm 30.000 VNĐ ngay cho bất kỳ Khách hàng hợp lệ thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên trên 100.000 VNĐ với Thẻ hợp lệ trên ứng dụng Gojek trong thời gian khuyến mại.

Điều kiện & Điều khoản

Khách hàng hợp lệ liên kết thẻ BIDV Visa lần đầu tiên trên ứng dụng Gojek và thực hiện giao dịch GoFood đầu tiên trên 100.000 VNĐ sẽ được giảm trực tiếp ngay 30.000 VNĐ. 

Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek.

Mỗi Khách hàng hợp lệ chỉ nhận được duy nhất một (01) voucher trong thời gian diễn ra chương trình.

Voucher không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và không thể chuyển nhượng.

Visa và Gojek có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.

Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.

Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}