- Thời gian khuyến mại: từ 21/10/2020 đến 30/11/2020

- Đối tượng áp dụng:  Thẻ tín dụng quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

+ Thẻ BIDV Visa Infinite

+ Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, tín dụng BIDV Visa Platinum Cash Back.

+ Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard.

- Cơ chế khuyến mại: giảm 1 triệu đồng cho chủ thẻ BIDV khi đặt cọc và thanh toán 100% giá trị đơn hàng/trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế BIDV.

Thể lệ chi tiết tại file đính kèm.

thẻ tín dụng, doanh số
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}