Từ ngày 1/6 đến 13/9/2020, BIDV triển khai chương trình khuyến mại chào hè với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng phát hành mới thẻ quốc tế.

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/06/2020 đến hết ngày 13/09/2020

2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ Visa Infinite, thẻ Thu phí viên và thẻ doanh nghiệp, cụ thể:

- Thẻ Tín dụng quốc tế: Visa Platinum, Visa Platinum Cashback, Visa Premier, Mastercard Platinum, Vietravel Platinum, Visa Precious, Visa Smile, Visa Flexi, Vietravel Standard

- Thẻ ghi nợ quốc tế: Mastercard Platinum, Mastercard Premier, Mastercard Ready, Mastercard Young Plus, Vietravel Standard

3. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV nêu tại mục 2.

4. Cơ chế khuyến mại:

- Hoàn tiền tới 2.000.000 VND cho chủ thẻ phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế phát sinh chi tiêu hợp lệ trong thời gian khuyến mại

- Hoàn tiền tới 300.000 VND cho chủ thẻ phát hành mới thẻ ghi nợ quốc tế phát sinh chi tiêu hợp lệ trong thời gian khuyến mại

- Khách hàng được lựa chọn linh hoạt giữa thu phí và miễn phí thường niên năm đầu khi phát hành thẻ

Chi tiết tham khảo thể lệ đính kèm.

chao he Xanh, phat hanh moi, the quoc te
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}