I. Ưu đãi phát hành mới thẻ Quốc tế

Thời gian khuyến mại: Từ 01/06/2020 đến hết ngày 13/09/2020

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ Visa Infinite, thẻ Thu phí viên và thẻ doanh nghiệp, cụ thể:

- Thẻ Tín dụng quốc tế: Visa Platinum, Visa Platinum Cashback, Visa Premier, Mastercard Platinum, Vietravel Platinum, Visa Precious, Visa Smile, Visa Flexi, Vietravel Standard

- Thẻ ghi nợ quốc tế: Mastercard Platinum, Mastercard Premier, Mastercard Ready, Mastercard Young Plus, Vietravel Standard

Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới thẻ chính các loại thẻ BIDV nêu tại mục 2.

Cơ chế khuyến mại:

- Hoàn tiền tới 2.000.000 VND cho chủ thẻ phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế phát sinh chi tiêu hợp lệ trong thời gian khuyến mại

- Hoàn tiền tới 300.000 VND cho chủ thẻ phát hành mới thẻ ghi nợ quốc tế phát sinh chi tiêu hợp lệ trong thời gian khuyến mại

- Khách hàng được lựa chọn linh hoạt giữa thu phí và miễn phí thường niên năm đầu khi phát hành thẻ

Chi tiết tham khảo thể lệ đính kèm.

II. Ưu đãi phát hành mới thẻ Ghi nợ nội địa và BIDV Pay+

Thời gian khuyến mại:

- Thời gian phát hành thẻ/đăng ký BIDV Pay+: từ 01/06/2020 đến hết ngày 13/09/2020

- Thời gian ưu đãi hoàn phí: hết 31/12/2020.

Sản phẩm dịch vụ áp dụng:

- Thẻ Ghi nợ nội địa chip Etrans và thẻ từ Harmony, trừ thẻ Etrans liên kết đến tài khoản USD

- Dịch vụ BIDV Pay+

Đối tượng khuyến mại:

- Khách hàng phát hành mới thẻ chip GNNĐ Etrans và thẻ từ Harmony của BIDV (trừ thẻ Etrans liên kết tài khoản ngoại tệ) đáp ứng điều kiện: Chủ thẻ là khách hàng cá nhân mới của BIDV (có ngày mở CIF trong thời gian khuyến mại)

- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ BIDV Pay+.

Nội dung khuyến mại:

- Ưu đãi 1: Mở thẻ “0” phí

+ Thẻ từ Harmony: Miễn phí phát hành, miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu.

+ Thẻ chip Etrans: Giảm 50% phí phát hành và miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu.

- Ưu đãi 2 : Cài BIDV Pay+ - Rút tiền “0” phí

Hoàn phí rút tiền khi rút tiền trên ATM BIDV bằng thẻ GNNĐ và/hoặc GNQT qua ứng dụng BIDV Pay+ cho khách hàng đăng ký mới BIDV Pay+ trong thời gian khuyến mại.

Chi tiết tham khảo tại thể lệ đính kèm

III. Ưu đãi quay số may mắn

Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 13/10/2020

- Thời gian phát hành thẻ: từ 01/06/2020 đến hết ngày 13/09/2020

- Thời gian giao dịch: (i) thẻ GNNĐ và BIDV Pay+: đến hết ngày 8/10/2020, (ii) thẻ GNQT và TDQT: đến hết ngày 13/10/2020.

Sản phẩm dịch vụ áp dụng:

- Thẻ ghi nợ nội địa (GNNĐ) chip Etrans trừ thẻ Etrans liên kết đến tài khoản USD.

- Thẻ ghi nợ quốc tế và tín dụng quốc tế, trừ thẻ Visa Infinite, thẻ thu phí viên, thẻ quốc tế doanh nghiệp.

- Dịch vụ BIDV Pay+

Đối tượng khuyến mại:

- Khách hàng phát hành mới và phát sinh giao dịch tài chính hợp lệ đối với các loại thẻ nêu trên.

- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ BIDV Pay+.

Nội dung khuyến mại:

Giải thưởng Quà tặng Giá trị/giải Số lượng
Giải nhất Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694L MR-WX70C-BR-V 100.000.000 01
Giải nhì Máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B 6.150.000 06
Giải ba Máy ép trái cây Philips HR1836 2.190.000 10
Giải khuyến khích Tiền mặt trả tài khoản/thẻ 500.000 50

Khách hàng được quy đổi quà tặng hiện vật thành tiền mặt được chuyển vào tài khoản thanh toán/thẻ tín dụng với giá trị đã công bố

Tham khảo thể lệ chi tiết tại file đính kèm.

 

the quoc te, the ghi no noi dia, etrans chip, BIDV Pay+, quay so, hoan tien

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  2.000.000 VND

 • Quà tặng hấp dẫn

  Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694L, Máy lọc không khí Sharp, Máy ép trái cây Philips, 500.000VND tặng vào Tài khoản/thẻ

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}