BIDV xin trân trọng thông báo:

- Dừng triển khai CTKM Lazada  từ ngày 26/12/2022 do ngân sách khuyến mại đã hết trước hạn. 

- Thay đổi ngày đặc biệt Tháng 01/2023 của CTKM TIKI từ ngày 11/01/2023 thành ngày 05/01/2023

Ưu đãi thẻ BIDV giảm 150.000 VND tại các sàn TMĐT Shopee, Tiki vẫn tiếp diễn. Chi tiết ưu đãi như dưới đây:

  Lazada TIKI Shopee
Thời gian ưu đãi hàng tuần Đã dừng triển khai do hết ngân sách khuyến mại trước hạn Thứ 2, 6 hàng tuần từ 6/6/2022- 6/3/2023 Thứ 4, 5 hàng tuần từ 6/6/2022 – 9/3/2023
Thời gian ưu đãi ngày đặc biệt 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12/2022; 5/1, 2/2, 3/3/2023 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12/2022; 1/1, 2/2, 3/3/2023
Ưu đãi giảm giá (hàng tuần và ngày đặc biệt) Giảm trực tiếp 150.000 VND cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, 30 lượt/ngày ưu đãi Giảm trực tiếp 150.000 VND cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, 100 lượt/ngày ưu đãi
Ưu đãi chào hè ngày 6/6/2022 Giảm trực tiếp 200.000 VND cho đơn hàng từ 1.2 triệu đồng trở lên, 65 lượt Giảm trực tiếp 150.000 VND cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, 135 lượt
Ghi chú Mỗi thẻ (dựa theo 06 số đầu, 04 số cuối, ngày hết hạn thẻ) và mỗi tài khoản đăng nhập chỉ được hưởng ưu đãi tối đa: 01 lần/tháng đối với ưu đãi hàng tuần và 01 lần/tháng đối với ưu đãi các ngày đặc biệt trong thời gian diễn ra chương trình
Sản phẩm áp dụng

Tất cả thẻ tín dụng quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên, thẻ Visa Infinite và thẻ định danh KHCC (Private Banking, Premier). Cụ thể các loại thẻ áp dụng gồm:

 • Thẻ hạng Bạch Kim: BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Premier, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Visa Platinum Cashback+
 • Thẻ hạng khác: BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Visa Flexi*, BIDV Mastercard Vietravel Standard.

Thể lệ chi tiết theo đính kèm

thẻ tín dụng, mua sắm online, Tiki, Shopee, Lazada

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}