Hành trình 1.000 ngày chuyển đổi thành công Core Banking Profile là bước đi đầu tiên và rất quan trọng trong chặng đường làm chủ hệ thống để sáng tạo và phát triển của BIDV. Chỉ cần giữ được tinh thần đồng lòng - hợp lực, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách để thành công; sẽ chuyển mình để vươn xa cùng thế giới, bắt kịp những tiến bộ khoa học - công nghệ và cất cánh vào tương lai.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}