Với vai trò là Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, dịch vụ vụ chuyển tiền liên quan đến giao dịch vay, trả nợ nước ngoài, BIDV xin thông báo và cập nhật tới Quý Khách hàng Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp như sau:

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (“Thông tư 12”), có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2022 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

Kể từ ngày Thông tư 12 có hiệu lực, Quý Khách hàng lưu ý: Đăng ký, cập nhật tài khoản truy cập, thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến hàng tháng tại Trang điện tử: www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn và tuân thủ các quy định khác tại Thông tư 12.

Chi tiết về Thông tư 12/2022/TT-NHNNN, Quý Khách hàng vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=156124&dvid=326

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các quy định tại Thông tư 12, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với cán bộ BIDV phụ trách Quý Khách hàng để được hỗ trợ.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}