Ngày 07/09/2022, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã ra thông cáo về định hạng của BIDV. Theo thông cáo của Moody’s, định hạng nhà phát hành và định hạng tiền gửi (nội tệ/ngoại tệ) của BIDV tăng từ mức Ba3 lên mức Ba2. Theo đó, định hạng tín nhiệm của BIDV như sau:

 • Định hạng tiền gửi (nội tệ/ngoại tệ) dài hạn: Ba2
 • Định hạng nhà phát hành (nội tệ/ngoại tệ) dài hạn: Ba2
 • Triển vọng: Ổn định

Việc tăng định hạng của BIDV là động thái tiếp theo sau khi Moody’s tăng định hạng Chính phủ Việt Nam từ Ba3 lên Ba2. Việc Moody’s tăng định hạng cho BIDV phản ánh khả năng và mức độ hỗ trợ tốt hơn của Chính phủ Việt Nam cho BIDV khi cần thiết.

Năm 2022 là năm thứ 17 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho BIDV đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}