Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoài Đức (BIDV Hoài Đức) thông báo đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:  

1.1 Tài sản số 1: 06 Máy tính chủ hiệu Dell R630 và Máy chủ IBM Integrated Alalytics System.

- Mô tả tài sản: Máy móc thiết bị.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

1.2 Tài sản số 2: 01 Hệ thống điện toán đám mây IBM Bluebox.

- Mô tả tài sản: Máy móc thiết bị.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

2.1 Giá khởi điểm:

- Tài sản số 1: 2.729.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- Tài sản số 2: 9.169.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng)

* Lưu ý: Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng sử dụng/ sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

- Tiền mua hồ sơ tham gia  đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ giam gia đấu giá.

2.2 Tiền đặt trước:

- Tài sản số 1: 272.970.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Tài sản số 2: 916.920.000 đồng (Chín trăm mười sáu triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc từ 08 giờ 00 phút vào các ngày 23/11/2022, 24/11/2022 và 25/11/2022. Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi

+ Số tài khoản: 21610000592536 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Từ ngày 22/11/2022 đến 23/11/2022 tại trụ sở BIDV Hoài Đức tại Tòa nhà CT1A Khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi – Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ từ: Từ ngày niêm yết công khai đến 16h00 ngày 24/11/2022 tại:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi – Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

+ Trụ sở BIDV Hoài Đức – Tòa nhà CT1A Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Tài sản số 1: Vào 08 giờ 30 phút ngày 26/11/2022.

- Tài sản số 2: Vào 10 giờ 00 phút ngày 26/11/2022.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi – Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

6. Thông tin liên hệ

- Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi – Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3514 9763 - 0337844545.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}