Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Điện Biên (BIDV Điện Biên) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

 

Nhà và đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số BG 062871 do UBND TP Điện Biên Phủ cấp ngày 15/06/2015, Số vào sổ cấp GCN QSD đất: CH 28320:

- Đất:

+ Thửa đất số: 75

+ Tờ bản đồ số: 16

+ Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 10 (Trước kia là tổ dân phố 32), phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

+ Diện tích: 140 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Hình thức sử dụng đất:  Sử dụng riêng: 140 m², Sử dụng chung: Không m²

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV, 3 tầng, diện tích xây dựng 105m2, diện tích sàn 315 m2, nhà xây dựng năm 2010

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Điện Biên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Điện Biên, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Địa chỉ: tầng 2, số 888, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ

- Đầu mối liên hệ: Ông Đàm Việt Tùng (Email: tungdv@bidv.com.vn; SĐT: 0987861602).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Điện Biên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Điện Biên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}