Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông (BIDV Hà Đông) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: 02 xe ô tô, trong đó: 01 Ôtô Kia Sedona, màu trắng, BKS: 29LD – 063.41 và 01 Ôtô Kia Sedona, màu đen, BKS: 29LD – 309.84

- Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH WK Vina

Mô tả đặc điểm tài sản

- Tài sản 01: Ô tô Kia Sedona BKS 29LD-063.41, số khung 52A6JC117628, số máy  D4HBHH831898.

- Tài sản 02: Ô tô Kia Sedona BKS 29LD-309.84, số khung 52A8LC179265, số máy D4HBKH655095.

Tổng giá khởi điểm: 1.734.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Đông phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông, địa chỉ: Số 197 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Quốc Hưng (Email: hunglq2@bidv.com.vn; SĐT: 0912.101.459).

Ông Nguyễn Anh Sơn (Email: sonna@bidv.com.vn; SĐT: 0962.29.1688).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của BIDV Hà Đông

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hà Đông sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hà Đông không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}