Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh bao gồm các thông tin về khoản nợ, hạn nộp, địa điểm nộp hồ sơ, tiêu chí lựa chọn,... thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin khoản nợ

- Bên có khoản nợ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (BIDV – CN SGD2), địa chỉ: 04 – 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

- Thông tin tài sản bảo đảm cho khoản nợ chi tiết dưới đây:

1.1. Tài sản 1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 310552, số vào sổ cấp GCN: CH00714 do UBND Quận Thốt Nốt cấp ngày 16/9/2013.

+ Chủ sở hữu: Ông Lưu Minh Đức (Thành viên góp vốn) – Bà Thái Thị Kia.

Tài sản

Chi tiết

Đơn vị/ Thời hạn

Thửa đất

Số 125, tờ bản đồ số 1

 

Địa chỉ

Khu vực Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ

 

Diện tích

 

2.913,2 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

2.913,2 m2

Sử dụng chung

0 m2

Mục đích sử dụng

Đất ở

110,0 m2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

2.245,9 m2

Đất trồng cây lâu năm

557,3 m2

Thời hạn sử dụng

Đất ở

Lâu dài

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

đến ngày 01/12/2059

Đất trồng cây lâu năm

06/11/2048

Nguồn gốc sử dụng

Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đất có diện tích 667,3 m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đất có diện tích 2.245,9 m2

Tài sản gắn liền với đất

Hạng mục công trình

Nhà kho

Diện tích xây dựng

2.143,4 m2

1.2. Tài sản 2

*Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

 • ĐDTA VÀ TBA 3 Pha 22/0,4KV - 1x560kVA - Anh Tuấn
 • Máy tách màu gạo MODEL ISORT-C384 - Chính An Siêu
 • DCCB từ gạo trắng ra gạo bóng
 • Máy nén khí hitachi (Model: OSP - 37S5A)
 • 03 Cân Tự Động - Thuận Cường
 • 08 Cân Tự Động - Cường Lực
 • Máy nén khí KOBELION (Model: SG-1230A)
 • Máy tách màu - Uy Long
 • Máy tách Màu Bùi Văn Ngọ BCC-S480CL
 • Máy đánh bóng CBL-10C (Bùi Văn Ngọ)
 • Thiết bị Phụ cho Máy Tách Màu (Hoàng Trí)

1.3. Tài sản 3

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 055544, số vào sổ cấp GCN: CH01128 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 22/12/2011:

+ Chủ sở hữu: Ông Lưu Minh Đức (Người đại diện pháp luật) – Bà Thái Thị Kia.

Thông tin tài sản

Chi tiết

Đơn vị/ Thời hạn

Thửa đất

Số 968, tờ bản đồ số 08

 

Địa chỉ

Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ

 

Diện tích

 

4.697,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

4.697,0 m2

Sử dụng chung

0 m2

Mục đích sử dụng

Đất ở

200,0 m2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

3.517,0 m2

Đất trồng cây lâu năm

980,0 m2

Thời hạn sử dụng

Đất ở

Lâu dài

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

Lâu dài

Đất trồng cây lâu năm

27/10/2050

Nguồn gốc sử dụng

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

ONT: 200 m2

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

SKC: 3.517 m2

Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

CLN: 980 m2

Tài sản gắn liền với đất

Hạng mục công trình

Nhà kho

Diện tích xây dựng

3.711,05 m2

1.4. Tài sản 4

Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

 • Đường dây trung áp & trạm biến áp 3 pha
 • Băng tải (Thanh Tuấn)
 • Băng tải (Trần Tỷ)
 • Dây chuyền lau bóng gạo 7-10 tấn/giờ + Dây chuyền xay xát gạo 8-12 tấn/giờ
 • Máy xát trắng tự động CDA-100C & phụ kiện
 • Máy tách màu S.Precision
 • Máy nén khí Kobelco
 • Thiết bị cân nhập & đóng gói
 • Bồn chứa
 • Thiết bị phụ cho máy tách màu
 • Máy phát điện yanmar
 • Máy Tách Màu BCC-M320A – BVN (phụ tùng)
 • Máy tách màu BCC-M280A – BVN

1.5. Tài sản 5

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 802447, số vào sổ cấp GCN: CH05458 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 20/8/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

Số 1175, tờ bản đồ số: 8

Địa chỉ

Đường tỉnh 921, Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ

Diện tích

9.542,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/08/2069

Nguồn gốc sử dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.6. Tài sản 6

*Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 433108, số vào sổ cấp GCN: CH05549 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 29/12/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

Số 858, tờ bản đồ số 08

Địa chỉ

Đường tỉnh 921, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ

Diện tích

5.012,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/11/2069

Nguồn gốc sử dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.7. Tài sản 7

*Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 156093, số vào sổ cấp GCN: CH05682 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 09/03/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

847, tờ bản đồ số: 08

Địa chỉ

Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Diện tích

8.300,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/03/2070

Nguồn gốc sử dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.8. Tài sản 8

*Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 156094, số vào sổ cấp GCN: CH05683 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 09/03/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

733, tờ bản đồ số: 08

Địa chỉ

Đường tỉnh 921, Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ

Diện tích

Sử dụng riêng: 4.545,0 m2

Sử dụng chung: 0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/03/2070

Nguồn gốc sử dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.9. Tài sản 9

*Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 461714, số vào sổ cấp GCN: CS05355 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 17/05/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn)

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

Số 1012, tờ bản đồ số: 08

Địa chỉ

Đường tỉnh 921, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Diện tích

1.264,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng: 1.264,0 m2

Sử dụng chung: 0 m2

Mục đích sử dụng

Đất trồng cây lâu năm 269,0 m2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 995,0 m2

Thời hạn sử dụng

Đất trồng cây lâu năm: 09/10/2050 (CLN: 90 m2), 03/05/2049 (CLN: 179 m2); Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Lâu dài (SKC: 220 m2); 04/04/2064 (SKC: 775,0 m2)

Nguồn gốc sử dụng

Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (CLN: 269,0 m2 m2); Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (SKC: 220 m2); Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (SKC: 775,0 m2)

Tài sản gắn liền với đất

Hạng mục công trình: Nhà kho; Diện tích xây dựng: 838,1 m2

1.10. Tài sản 10

*Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

 • Hệ thống thùng chứa – Băng tải – Bù Đài – Cầu Cảng
 • Dây chuyền bóc vỏ - Bùi Văn Ngọ
 • Dây chuyền xát trắng – Bùi Văn Ngọ
 • Dây chuyền lau bóng sau tách màu – LAMICO
 • Hệ thống lau bóng gạo sau tách màu – LAMICO
 • Hệ thống tách màu – Tâm An

1.11. Tài sản 11

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 754864, số vào sổ cấp GCN: CS02523 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 04/12/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

Thông tin tài sản

Chi tiết

Thửa đất

790, tờ bản đồ số: 1;

Địa chỉ

Ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ

Diện tích

9.200,0 m2

Hình thức sử dụng

Sử dụng riêng: 9.200,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2

Mục đích sử dụng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/11/2070

Nguồn gốc sử dụng

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

(Giá trị định giá tài sản căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 0286/23.06/DN/DTP/EXIMA ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim. Đây là Công ty thẩm định giá độc lập được ưu tiên lựa chọn định giá tại BIDV theo Công văn số 2973/BIDV-QLRRTH ngày 19/05/2023 v/v danh sách các Công ty Thẩm định giá độc lập lựa chọn định giá TSBĐ tại BIDV năm 2023 - 2024)

- Giá bán của khoản nợ: Toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh, lãi phạt quá hạn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh tại BIDV – CN SGD2 (Số tạm tính đến hết ngày 20/09/2023 là: 154.636.242.964 đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV – CN SGD2 phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2, Địa chỉ: lầu 2, số 4 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ:

 • Ông Võ Ngọc Quyền (Email: quyenvn1@bidv.com.vn; SĐT: 0938.173.599)
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng (Email: tungnt29@bidv.com.vn; SĐT: 0334.412.044)

4. Tiêu chí lựa chọn

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.
 • Có tối thiểu 03 đấu giá viên.
 • Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm

 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
 • Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
 • Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

 • Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
 • BIDV – CN SGD2 sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV – CN SGD2 không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Tham khảo thêm thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ tại đây: 2720_Thong bao lua chon to chuc dau gia khoan no.pdf

Xem thêm:

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}