Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh (BIDV Bình Thạnh) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Quyền sử dụng đất diện tích 514,1 m2 thuộc thửa đất 667, tờ bản đồ số 1 tại phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY583719, số vào sổ cấp GCN: CH04633 do UBND Quận 12 cấp ngày 03/04/2015

- Giá khởi điểm: 21.512.000.000 đồng

(bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ năm tram mười hai triệu đồng )

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bình Thạnh phải nhận được trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thái Việt Hòa (Email: hoattv@bidv.com.vn; SĐT: 0908249271).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bình Thạnh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bình Thạnh không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}