Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản bảo đảm:

- Khách hàng vay: Ông Mai Xuân Tú

- Địa chỉ: Xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thông tin về tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Uỷ ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên cấp ngày 29/04/2021 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 144445, chi tiết như sau:

- Thửa đất số: 3097

- Tờ bản đồ số: 13

- Địa chỉ thửa đất: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích: 170m2 (bằng chữ: Một trăm bảy mươi mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn              

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Ngày 21/10/2021: Đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích trên GCN QSDĐ cho Bà Chu Thị Huê, CMND số 091614446, địa chỉ TT: Xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, theo hồ sơ số: CQ1331 (không cấp GCN QSD đất mới).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng giao dịch Quán Triều, số 618 đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Dương Thế Quang

(Email: quangdt@bidv.com.vn; SĐT: 0977.234.998)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

+ Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

+ Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

+ Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}