Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương (BIDV Hùng Vương) thông báo đấu giá tài sản (đính chính thông tin tài sản đấu giá), thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

* Tài sản 1 + Tài sản 2: 02 ô đất liền kề có GCNQSD đất số DB 803801 do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 19/10/2021 cho ông Tạ Văn Hào và bà Lê Thị Thanh Nghị tại thửa đất số 244, tờ bản đồ số 15, diện tích 197m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài; và GCNQSD đất số DB 803802 do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 19/10/2021 cho ông Tạ Văn Hào và bà Lê Thị Thanh Nghị tại thửa đất số 245, tờ bản đồ số 15, diện tích 125,4m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Địa chỉ: Khu Đè Then – Cửa Đình, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Giá khởi điểm 02 tài sản: 8.060.000.000 đồng (Tám tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 806.000.000 đồng (Tám trăm linh sáu triệu đồng)

* Tài sản 3: QSD đất và tài sản gắn liền với đất số DB 802547 do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 06/12/2021 cho ông Tạ Văn Hào và bà Lê Thị Thanh Nghị tại thửa đất số 195, tờ bản đồ số 12, diện tích 78,5m 2 , mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài

- Địa chỉ: Khu 7, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Giá khởi điểm: 7.025.750.000 đồng (Bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 702.000.000 đồng (Bảy trăm linh hai triệu đồng)

- Giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Tài sản bán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

* Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 18/11/2022 đến 16h00 ngày 06/12/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24 và 25/11/2022 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính)

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ/tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/12/2022

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 42810000945153 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hùng Vương.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 09/12/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh.

6. Thông tin liên hệ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương - Địa chỉ: Số 1464, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh – Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0934443838.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}