Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP HCM) thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá tài sản như sau:

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá

1.1 Tài sản 1: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số BQ 024992

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 024992, vào sổ cấp GCN số CH 12614 do Ủy ban nhân dân TX Dĩ An cấp ngày 20/03/2014.

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 2255, tờ bản đồ số: 4TDH.A

- Địa chỉ: KDC Tân Đông Hiệp B, Kp Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Diện tích: 300,5 m2, (Bằng chữ: Ba trăm phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  riêng: 300,5 m2  ; chung: không;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b. Tài sản gắn liền với đất: Chưa chứng nhận.

1.2 Tài sản 2: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số CĐ 409602

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 409602, vào sổ cấp GCN số CS 00465 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/10/2016.

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 35, tờ bản đồ số: 3

- Địa chỉ: Số 363/2/24 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 100 m2, (Bằng chữ: Một trăm mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  riêng: 100 m2  ; chung: không;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích xây dựng: 75 m2

- Diện tích sàn: 235,7m2

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Cấp (Hạng): Cấp 3; Thời hạn sở hữu: -/-

1.3 Tài sản 3: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất số BP 763311

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 763311, vào sổ cấp GCN số CH 01924 do UBND Quận 9 cấp ngày 24/10/2013.

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 198, tờ bản đồ số: 16

- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 517,3 m2, (Bằng chữ: Năm trăm mười bảy phẩy ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  riêng: 517,3 m2  ; chung: không;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: Chưa chứng nhận.

2. Mục đích thẩm định giá:

- Xác định giá trị tài sản bảo đảm làm cơ sở tham khảo cho quá trình xử lý tài sản.

3. Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá

Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy  định của pháp luật, BIDV Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm,...)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày ra thông báo.

- Thông tin liên hệ: Phòng QLRR - BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Lầu 4 Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (028) 7303 9139.

Trân trọng thông báo!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}