Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo, thông tin cụ thể như sau:

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ:

  - Thông tin tài sản thu giữ:

Nhà và đất  tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 6 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Quyền sử dụng đất số CM 983428 cấp ngày 14/08/2018 cho Bà Đinh Thị Hồng Chung, địa chỉ 22/96, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quang Khải, Tp Nam Định

Nhà và đất tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 6 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CL 235236 cấp ngày 30/03/2018 cho Bà Đinh Thị Hồng Chung, địa chỉ 24/96, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quang Khải, Tp Nam Định.

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để giải quyết khoản vay của Bà Đinh Thị Hồng Chung

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: vào lúc 09h00 ngày 07/10/2020;

4. Địa điểm Thu giữ: tại ví trí các tài sản trên.

Vậy chúng tôi yêu cầu Bà Đinh Thị Hồng Chung và bên giữ TSBĐ có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam. Nếu các bên không có mặt hợp tác bàn giao, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm, Gia đình Bà Đinh Thị Hồng Chung và bên giữ TSBĐ phải có nghĩa vụ thanh toán, hoặc hoàn trả cho chúng tôi. Trường hợp các bên không thanh toán, hoặc hoàn trả, các chi phí này sẽ được khấu trừ trong số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm trước khi thu hồi khoản nợ.       

Thông tin liên hệ:

- Ông/bà: Lê Thúy Nga. – Giám Đốc PGD Đông A

- Điện thoại: 0904826575

- Ông/bà: Lê Huy Hùng. - Cán Bộ XLN

- Điện thoại: 0971919992

- Địa chỉ: BIDV Thành Nam- Số 80, Đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Nam Định

Trân trọng thông báo!


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}