Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản.

- Quyền sử dụng đất số AL080509 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 28/7/2008 cho ông Lô Đình Ních  và bà Lê Thị Hiền có địa chỉ tại tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 - Mô tả tài sản:

+ Diện tích: 245 m2  (bằng chữ:  Hai trăm bốn mươi năm mét vuông)

 + Thửa số: 178 ; tờ bản đồ số : 7 ; Mục đích sử dụng: đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

+  Loại nhà: Nhà xây cấp IV, xây năm 2009, diện tích 245m2

 1.2.  Quyền sử dụng đất số AN 624525 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 19/01/2009 cho ông Lô Đình Ních  và bà Lê Thị Hiền có địa chỉ tại tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mô tả tài sản:

 + Diện tích: 529,6 m2  (bằng chữ:  Năm trăm hai mươi chín phẩy sáu mét vuông.

+ Thửa số: 179 ; tờ bản đồ số : 7 ; Mục đích sử dụng: đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

+  Loại nhà: Nhà xây cấp III, xây năm 2009; diện tích 605m2

1.3. Quyền sử dụng đất số AB 756190 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 17/4/2005 cho ông Lô Đình Ních  và bà Lê Thị Hiền có địa chỉ tại tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mô tả tài sản:

 + Diện tích: 113 m2  (bằng chữ:  Một trăm mười ba mét  vuông).

 + Thửa số: 64 ; tờ bản đồ số : 38 ; Mục đích sử dụng: đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

+  Loại nhà: Nhà xây cấp IV, xây năm 2007; diện tích 113m2

+ Giá khởi điểm: 15.184.500.000đồng (bằng chữ: Mười năm tỷ một trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng ).

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bắc Kạn phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Tổ xử lý nợ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Số 57, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Đầu mối liên hệ: Ông Tạ Đình Phấn  (email: phantd@bidv.com.vn; sđt: 0981575979).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bắc Kạn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Kạn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}