Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình (BIDV Ninh Bình) thông báo bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Giá trị lợi thế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 851187, số vào sổ cấp GCN CT02051 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp ngày 06/10/2014.

2. Người sử dụng đất:

- Thửa đất số: 63, tờ bản đồ số: 36

- Địa chỉ: phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Diện tích: 2.980m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 24/6/2063

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

3. Tổ chức đấu giá:

- Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt.

- Giá khởi điểm:

+ Giá khởi điểm: 18.338.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

+ Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

+ Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.833.820.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/1 hồ sơ).

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 24/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt và Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc từ ngày 29/11/2022 đến trước 17h00 ngày 01/12/2022.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt:

+ Tài khoản số: 15910000183411 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV)- Chi nhánh Gia Lâm.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật đất đai 2013 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36, địa chỉ: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14h00 ngày 02/12/2022.

- Địa điểm: Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình - Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Thông tin liên hệ:

+ Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

+ Địa chỉ: Số 1 lô B11c khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

+ Điện thoại: 0246.6505360/0965549895

BIDV Ninh Bình

- Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: 02293.871.519

- Cán bộ phụ trách: Lâm Quang Hiệp – Sđt: 0985530583.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}