Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông (BIDV Hà Đông) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tài sản 01: Ô tô 7 chỗ nhãn hiện Toyota, màu xám, biển kiểm soát 29A 272.53; giá khởi điểm 385.000.000 đồng

Tài sản 02: Ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Honda, màu xám bạc, biển kiểm soát 30H 3947, giá khởi điểm 165.000.000 đồng

Tài sản 03: Ô tô 5 chỗ Mazda, màu đỏ, biển kiểm soát 30S 4486, chủ sở hữu Xe cá nhân; giá khởi điểm 250.000.000 đồng

Tài sản 04: Ô tô 5 chỗ nhãn hiện Kia, màu bạc, biển kiểm soát 29A 225.24, giá khởi điểm 265.000.000 đồng

Tài sản 05: Ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Mercedes Benz, màu đen, biển kiểm soát 30A 202.11, giá khởi điểm 235.000.000 đồng

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Đông phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông

Địa chỉ: Số 197 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đầu mối liên hệ:

+ Ông Lê Quốc Hưng (Email: hunglq2@bidv.com.vn; SĐT: 0912.101.459)

+ Ông Vương Minh Đức (Email: ducvm2@bidv.com.vn; SĐT: 0938.638.636)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}