Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (BIDV ĐBSCL) thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tổng dư nợ vay theo Hợp đồng tín dụng của CTCP Dầu khí ABE tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tính đến ngày 28/10/2021 là 65.520.167.528 đồng, trong đó dư nợ gốc là 59.999.200.000 đồng, dư nợ lãi là 3.898.468.568 đồng, phí phạt quá hạn là 1.622.498.960 đồng.

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của ông Lê Minh Mẫn theo GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 350044 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350045 (số vào sổ cấp GCN CS19285), CS 350046 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350047 (số vào sổ cấp GCN CS19283), CS 350048 (số vào sổ cấp GCN CS19288) do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/08/2019 tại địa chỉ phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; thửa đất số: 358; Tờ bản đồ số: 6. Loại đất: ODT. Diện tích: 4.006,3 m2.

3. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

4. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm dự kiến: bắt đầu từ 09h00 phút ngày 17/11/2021 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long chỉ định.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long – Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: số 53 - 53A, đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Ông Tiêu Thành Hiếu - Phó trưởng phòng KHDN. (Email:hieutt1@bidv.com.vn; SĐT: 0978.757.440).

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}