Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP HCM) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản và tổ chức đấu giá:

- Người có tài sản: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BIDV QUẬN 3 TP HCM)

- Địa chỉ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đấu giá: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP

- Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

2. Tài sản đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tài sản bán nguyên lô không tách rời gồm:

 + Tài sản 01: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 507, tờ bản đồ số 17 (BĐĐC đo năm 2003), tại Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 543, tờ bản đồ số 17 tại Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

 * Mô tả tài sản:

- Tài sản 01: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 786818, vào sổ cấp GCN số: H00624/26860 do UBND Quận 9 cấp ngày 15/06/2007, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Trường Hải ngày 26/09/2019:

+ Thửa đất số: 507   , tờ bản đồ số: 17 (BĐĐC đo năm 2003)

+ Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 382,6 m2 (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai phẩy sáu mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

+ Thời hạn sử dụng: 22/07/2022  

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất * (nhận QSDĐ do chuyển nhượng quyền SDĐ)

* Ghi chú:

Phải sử dụng theo đúng quy định về hành lang an toàn công trình

Khu vực đất xây dựng mới QHCT 1/2000 khu đô thị Tây Tăng Long.

- Tài sản 02: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 536894, vào sổ cấp GCN số: CH 00272 do UBND Quận 9 cấp ngày 07/05/2010:

+ Thửa đất số: 543   , tờ bản đồ số: 17

+ Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 1.296,6 m2 (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi sáu phẩy sáu mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng  1.296,6 m2, chung không

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài         

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Lưu ý: 

- Diện tích thửa đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về vấn đề này.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với BIDV Quận 3 và/hoặc BIDV Quận 3  đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. BIDV Quận 3, công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

3. Nơi có tài sản tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Nơi có tài sản đấu giá: thửa đất số 507, tờ bản đồ số 17 (BĐĐC đo năm 2003) và thửa đất số 543, tờ bản đồ số 17 tại Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 786818, vào sổ cấp GCN số: H00624/26860 do UBND Quận 9 cấp ngày 15/06/2007, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Trường Hải ngày 26/09/2019.

+  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 536894, vào sổ cấp GCN số: CH 00272 do UBND Quận 9 cấp ngày 07/05/2010.

4. Giá khởi điểm: 63.000.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Bước giá: Tối thiểu 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/lần trả giá.

6. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước (10%): 6.300.000.000 đồng (Sáu tỷ, ba trăm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2023 (Trừ những ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 20/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023).

- Địa điểm xem tài sản: thửa đất số 507, tờ bản đồ số 17 (BĐĐC đo năm 2003) và thửa đất số 543, tờ bản đồ số 17 tại Phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2023 (Trừ những ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 20/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023).

- Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút  ngày 31/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2023.

-  Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Quận 3 TP. Hồ Chí Minh (Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

- Nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

 - Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/02/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá đề nghị liên hệ:

Đơn vị Tổ chức đấu giá:

- Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38453169 - 38453249   Fax: 028.38453363.

BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh: Phòng Quản lý rủi ro.

- Địa chỉ: Lầu 4 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0283.73039139.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}