Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đợn vị thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản định giá:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 545 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 868085 do Sở TN&MT Hà Nội cấp ngày 21/04/2014 cho Công ty TNHH Haprosimex Moca cụ thể như sau:  

- Tổng diện tích thửa đất số 2 là 1.655,60 m2, Trong đó: diện tích đất 1.431,3m2 được giao đất có thu tiền sử dụng đất trong 50 năm kể từ ngày 19/05/2005. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng và khai thác tòa nhà văn phòng cho thuê; Phần diện tích 224,3m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ Công ty tạm thời quản lý, sử dụng không được xây dựng công trình, kể cả tưởng rào, khi Thành phố thu hồi phải bàn giao lại theo quy định, thời hạn sử dụng hàng năm, nhà nước cho thê đất trả tiền hàng năm.

- Tài sản trên đất: Tòa nhà cao 17 tầng và 01 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10.000m2. Tòa nhà đã được hoàn thiện cơ bản một số tầng để bố trí hoạt động văn phòng, tầng 1 làm nơi trưng bày sản phẩm nhãn hiệu NEM.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo được đăng trên website www.bidv.com.vn (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ. Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: bà Lại Thanh Tú (Email: tult1@bidv.com.vn; SĐT: 0904.37.5659).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}