Ngày 05-01-2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và công tác kinh doanh năm 2023

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống BIDV tại hơn 900 điểm cầu trong và ngoài nước.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên bằng nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, hoạt động của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả và phát triển thể chế, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, BIDV còn phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, chủ động, quyết liệt triển khai các các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng...

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Dân vận, Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Tuyên giáo cho các đồng chí Đảng viên  BIDV

Đến hết 31/12/2022, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao:

- Tổng tài sản đạt hơn 2,08 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 21% so với năm 2021; là ngân hàng thương mại đầu tiên vượt mốc này, tiếp tục giữ vững vị thế là Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

- Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,95 triệu tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm và chiếm gần 13,6% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng.

- Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm, cao hơn mức thực hiện năm 2021 (11,8%), đảm bảo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao (12,7%), đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng (chiếm khoảng 12,5%).

- Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 0,9%.

- Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 245%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

- Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.190 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống được đảm bảo: ROA đạt 0,95%; ROE đạt 20,2%, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 8,76%, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 41/2016/ TT-NHNN.

- Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV; nộp Ngân sách Nhà nước hơn 6.600 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi cổ đông và thu nhập cho người lao động.

- Giá trị cổ phiếu BIDV tăng gần 4% so với đầu năm trong bối cảnh VN-Index sụt giảm gần 34%; vốn hóa của BIDV đạt hơn 8,1 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn thị trường.

- Hoạt động của Khối các công ty con, công ty liên doanh, liên kết năm 2021 ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế của Khối trong năm 2022 đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2022, Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú khẳng định:

Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động không thể đoán định, toàn hệ thống BIDV đã quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nêu cao quyết tâm và nỗ lực cao độ để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành ngân hàng và nền kinh tế xã hội đất nước và là cơ sở tạo đà để BIDV cất cánh trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Hồ Xuân Trường biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng uỷ BIDV đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh:

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngân hàng trong thời gian tới rất nặng nề. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, BIDV sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam; nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà BIDV đã đạt được trong năm 2022, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cũng khẳng định BIDV đã góp phần cùng toàn ngành ngân hàng đóng góp vào việc thực hiện thành công chính sách tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng bày tỏ niềm tin với hệ thống BIDV:

Với kết quả đạt được và những nỗ lực trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng BIDV sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2023, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành ngân hàng, nâng cao vai trò của BIDV trong hệ thống ngân hàng

Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các  đơn vị BIDV.

Năm 2023 với phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi hoạt động”, BIDV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm với các chỉ tiêu chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng 12% - 13%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, dự kiến tăng 11%; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 ở mức ≤1,4%...

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, BIDV quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Chuyển đổi toàn diện hoạt động của hệ thống gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động...; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng tài sản...; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ gắn liền với nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng,...; Thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số và đẩy nhanh tiến độ trển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, tập trung gia tăng quy mô, giá trị giao dịch từ các dịch vụ ngân hàng số...; Nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản lý rủi ro, chủ động ứng phó trước những biến động khó lường của thị trường tài chính, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong tất cả các mặt hoạt động; Tập trung triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, vốn tự có nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số CAR; Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chiến lược và Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với bồi đắp văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao chỉ số sức mạnh và giá trị thương hiệu,...

BIDV VÀ MỘT SỐ DẤU ẤN NỔI BẬT NĂM 2022

*. Thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh kinh tế xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai và biến động địa chính trị - kinh tế trên thế giới, BIDV đã nỗ lực cao độ để giữ vững và phát huy vai trò là một định chế tài chính hàng đầu đất nước, cùng toàn ngành ngân hàng thực thi nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước, góp phần tích cực vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sự phát triển các ngành, địa phương, vùng miền.

*. Đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển. BIDV đã triển khai nhiều chương trình hành động hỗ trợ hiệu quả cho toàn bộ các đối tượng khách hàng: cá nhân, doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI, định chế tài chính... BIDV thực hiện hạ lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ, cung ứng ngoại tệ, ổn định tỷ giá,... để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh... Năm 2022 BIDV đã giảm thu nhập hơn 5.500 tỷ đồng, đưa con số giảm thu nhập để hỗ trợ khách hàng của BIDV trong vòng 3 năm qua đạt gần 20.000 tỷ đồng.

*. Đẩy mạnh Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin. Bắt kịp xu thế phát triển, BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời góp phần vào việc thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia và ngành ngân hàng. Trong đó có nhiều sản phẩm dịch vụ số ưu việt được nâng cấp, ra mắt như nền tảng số SME EASY hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, BIDV Omni iBank, BIDV Smartbanking, ứng dụng dữ liệu căn cước công dân.  

*. Tiên phong phát triển ngân hàng xanh hướng tới tăng trưởng bền vững. BIDV luôn kiên định mục tiêu và hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, tiên phong phát triển ngân hàng xanh. BIDV ưu tiên vốn tín dụng, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để tài trợ các dự án xanh, dự án phát triển bền vững. Đến nay, BIDV dẫn đầu thị trường về tài trợ dự án xanh với hơn 1.200 dự án và tổng số tiền cam kết cấp tín dụng gần 62.000 tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. BIDV là định chế tài chính trong nước đầu tiên hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững...

*. Tạo nền tảng đồng bộ trong phát triển thể chế hướng tới 2030 với điểm nhấn là triển khai đúng lộ trình Chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và 07 chiến lược cấu phần. BIDV cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức - nhân sự; hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các cấp, qua đó tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành hoạt động toàn hệ thống.

*. Đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục duy trì môi trường lao động chuyên nghiệp, văn minh, vì sự phát triển con người; quyết liệt triển khai Dự án phát triển nghề nghiệp cho người lao động. BIDV cũng tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; đặc biệt BIDV lần đầu tiên tổ chức Lớp đào tạo Giám đốc tập sự và triển khai chương trình đào tạo Lãnh đạo tuổi 30...

*. Tăng cường kiểm soát rủi ro hướng theo thông lệ quốc tế, chủ động triển khai Văn hóa kiểm soát rủi ro Đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro toàn diện hướng theo thông lệ với việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết về Văn hóa kiểm soát rủi ro, tổ chức Hội thi nhằm lan tỏa và thực hành rộng rãi Văn hóa kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống.

* Tiếp tục bồi đắp văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu BIDV. Triển khai chuyển đổi nhận diện thương hiệu gắn với Chiến lược phát triển thương hiệu đến 2025, tầm nhìn 2030; Hệ thống hóa các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp và ban hành Sổ tay văn hóa BIDV, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của BIDV.

*. Khẳng định vị thế ngân hàng trách nhiệm vì cộng đồng: Tiếp tục chủ động, tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Trong năm 2022, BIDV đã thực hiện 117 chương trình An sinh xã hội với tổng giá trị thực hiện gần 400 tỷ đồng, ưu tiên các lĩnh vực: giáo dục, Y tế, xây nhà cho người nghèo, khắc phụ hậu quả thiên tai.


*. Được Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào và Quốc vương Campuchia phong tặng nhiều phần thưởng cao quý; được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, BIDV vinh dự được Nhà nước CHXHCN Việt Nam phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Nhà nước CHDCND Lào phong tặng Huân chương Phát triển hạng Nhì, được Quốc vương Campuchia phong tặng Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena. Đồng thời, năm 2022, BIDV lần thứ 7 được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, liên tục thuộc Top các doanh nghiệp nộp Ngân sách Nhà nước lớn nhất, lần thứ 7 được trao giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, lần thứ 3 được trao giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á, Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng có sản phẩm Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chấp nhận thanh toán, 06 danh hiệu Sao Khuê... Đặc biệt, có những giải thưởng lần đầu tiên trao cho Việt Nam như Ngân hàng Quản lý rủi ro sáng tạo nhất...

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ban Truyền thông và Thương hiệu - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Điện thoại: 024. 22205256; Email: banthuonghieu@bidv.com.vn


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}