Ngày 30/01/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024. Đại hội được tổ chức theo Nghị quyết số 1148/NQ-BIDV ngày 06/12/2023. Tham dự Đại hội có 96 đại biểu, đại diện cho hơn 5,5 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 96,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng: (i) Tờ trình phê duyệt Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025; (ii) Tờ trình điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2023; (iii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ bất thường BIDV năm 2024

Tại Đại hội, các cổ đông BIDV đã nhất trí thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án cơ cấu lại BIDV giai đoạn 2021-2025, với một số định hướng bao gồm: Quan điểm cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu ưu tiên giai đoạn 2021-2025, định hướng kế hoạch kinh doanh đến năm 2025 của khối NHTM, các nhóm giải pháp chính.

Đồng thời, các cổ đông BIDV thông qua Tờ trình điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2023. Theo đó, thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu là trong năm 2024; về thời điểm cụ thể, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các nội dung khác của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Nghị quyết 393/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông BIDV đã nhất trí cao bầu bổ sung:

- Ông Quách Hùng Hiệp làm Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027;

- Bà Tạ Thị Hạnh làm Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027;

- Ông Nguyễn Trung Kiên làm Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại phiên họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ 10, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Tạ Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chủ tọa Đại hội chúc mừng Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 mới được bầu bổ sung

* Thông tin về kết quả kinh doanh của BIDV năm 2023:

Đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao:

- Tổng tài sản đạt 2,3 triệu tỷ đồng; tiếp tục giữ vững vị thế là Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

- Huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,5%.

- Dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,66%, đảm bảo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao.

- Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 1,1%.

- Miễn giảm lãi suất, phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với số tiền lên tới 5.900 tỷ đồng.

- Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 192%.

- Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.765 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.650 tỷ đồng.

- Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại BIDV; nộp Ngân sách Nhà nước trên 6.200 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; đảm bảo quyền lợi cổ đông và thu nhập cho người lao động.

- Giá trị cổ phiếu tăng trưởng 26,4%; vốn hóa đạt 10,5 tỷ USD, đứng thứ 2 thị trường.

- Hoạt động các công ty con, công ty liên doanh đạt kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng.

Năm 2024, quán triệt chủ trương của Chính phủ, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, BIDV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm với các chỉ tiêu chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng 14%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản, hiệu quả; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 ở mức ≤1,4%...

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông và Thương hiệu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Điện thoại: 024.22205256; Fax: 024.22200399

Website: www.bidv.com.vn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}